Т: Техникийн хэрэгсэл

Мэдээллийн эрин зуунд орчуулгын үйлчилгээ нь орчуулгын технологитой бараг салшгүй холбоотой бөгөөд орчуулгын технологи нь хэлний үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өрсөлдөх гол хүчин зүйл болсон.TalkingChina-н WDTP чанарын баталгаажуулалтын системд "Хүмүүс" (орчуулагч)-ыг онцлохын зэрэгцээ ажлын урсгалын менежментийн үр ашгийг дээшлүүлэх, орчуулгын санах ой, нэр томъёо зэрэг хэлний хөрөнгийг тасралтгүй хуримтлуулах, техникийн хэрэгслийг ашиглахад ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Үүний зэрэгцээ чанарыг сайжруулж, чанарын тогтвортой байдлыг хадгалах.

Техникийн хэрэгсэл