W: Ажлын урсгал

Стандарт ажлын урсгал нь орчуулгын чанарын гол баталгаа юм.Бичгийн орчуулгын хувьд харьцангуй бүрэн үйлдвэрлэлийн ажлын урсгал нь дор хаяж 6 үе шаттай байдаг.Ажлын урсгал нь чанар, хүргэх хугацаа, үнэд нөлөөлдөг бөгөөд өөр өөр зорилгоор орчуулгыг өөр өөр тохируулсан ажлын урсгалаар хийж болно.

Ажлын урсгал
Ажлын урсгал 1

Ажлын урсгалыг тодорхойлсны дараа LSP-ийн удирдлага, техникийн хэрэгслийг ашиглах эсэхээс хамаарна.TalkingChina Translation-ийн ажлын урсгалын менежмент нь манай сургалтын салшгүй хэсэг бөгөөд төслийн менежерүүдийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ юм.Үүний зэрэгцээ бид ажлын урсгалыг хэрэгжүүлэхэд туслах, баталгаажуулахын тулд CAT болон онлайн TMS (орчуулгын удирдлагын систем)-ийг техникийн чухал хэрэгсэл болгон ашигладаг.